انتخاب رشته تحصیلی


با سلام و تشکر از حضور در سایت ایلیاد بین الملل

انتخاب رشته شاید مهمترین مرحله برای ادامه تحصیل و به طورکلی برای ادامه زندگی است . رشته انتخابی شما اینده شما را می سازد و به همین دلیل توصیه می شود حتما برای این مرحله کمی درنگ نموده و با دقت و حوصله راه زندگی آتی خود را انتخاب نمایید.

 • جستجوي رشته
 • علوم طبیعی و فیزیکی
 • فناوری اطلاعات
 • مهندسی و گرایشهای مرتبط
 • معماری و ساختمان
 • کشاورزی محیط زیست
 • علوم سلامت
 • علوم آموزش
 • مدیریت و بازرگانی
 • جامعه و فرهنگ
 • هنرهای خلاق
 • صنایع غذایی،مهمانداری