مراحل اقدام


 

مراحل اقدام

 

تکمیل فرم ها

در مرحله اول باید فرم های ویزای دانشجویی را تکمیل کنید.

 

ضمیمه کردن همه مدارک مورد نیاز و شهریه سفارت

پرونده باید تکمیل باشد. همه مدراک مورد نیاز را شامل فیش پرداختی به سفارت ضمیمه نمایید.

 

مدارک پزشکی

نوع آزمایشات پزشکی بسته به مدت اقامت شما در نیوزیلند دارد:

از 6 ماه تا یک سال

آزمایش از قفسه سینه برای بیماری سل.

بیشتر از یک سال

علوه بر آزمایش بیماری سال، دیگر آزمایشات را نیز باید انجام دهید. زنان باردار و کودکان زیر 1 سال نیازی به انجام آزمایش قفسه سینه ندارند.

 

پلیس چک

اگر قرار است بیش از 2 سال در نیوزیلند تحصیل کنید حتما باید برگه پلیس چک را ضمیمه پرونده کنید. تاریخ پلیس چک نباید بیش از 6 ماه قبل یاشد. پلیس چک باید از کشور خودتان تهیه شود و یا هر کشور دیگری که بعد از 17 سالگی به مدت 5 سال در آنجا زندگی کرده باشید.

 

ارسال پرونده

پس از تکمیل همه مدراک، اکنون پرونده خود را ارسال کنید.