دانشگاه تکنولوژی سویین برن


خلبانی در دانشگاه تکنولوژی سویین برن

 

رشته های خلبانی این دانشگاه در دانشکده مهندسی سویین برن ارائه می شوند.

 

کارشناسی

3 ساله. این کارشناسی با همکاری دانشکده هوایی دانشگاه آکسفورد برگزار می شود. در واقع دروس تئوری در دانشگاه سویین برن و دروس عملی و پروازی توسط دانشگاه آکسفورد (در خاک استرالیا) ارائه می شود. شهریه ای که بابت رشته باید به دانشگاه سویین برن بپردازید 26000$ در سال است. شهریه دروس عملی متفاوت است.

در این صفحه می توانید دروس عملی دانشگاه آکسفورد و شهریه آنها را ببینید.

پس از اتمام دوره این مدارک را می توانید دریافت کنید: Commercial Pilot Licence ، single-engine command Instrument Rating. مدارک دیگر نیز با گذراندن دوره های بیشتر وجود دارند.

آیلتس ورودی رشته 6.0 است با نمره 6.0 در هر چهار مهارت. برای ورود باید مدرک معادل پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک استرالیا ارائه دهید. در صورتی که نمرات ریاضی و فیزیک شما قابل قبول است می توانید با مدرک پیش دانشگاهی ایران خود وارد دوره شوید. در غیر این صورت باید پیش دانشگاهی را در آنجا بگذرانید.

4 ساله. 3 سال اول این رشته مانند رشته کارشناسی بالا می باشد و تنها یک سال از 4 سال به دوره های تجارت و بازرگانی اختصاص دارد. شهریه ثابتی که به دانشگاه سویین برن می ردازید کمتر است و 24000$ در سال است. باقی شرایط را در بالا بخوانید.

4 ساله با شهریه 25000$ در سال. این رشته منجر به اخذ مدرک خلبانی نخواهد شد. فارغ التحصیلان رشته در قسمت های مختلف خطوط هوایی مشغول به کار می شوند مانند: کنترل خطوط هوایی، مدیریت خطوط هوایی، مدیریت امنیت، نگهداری، نظارت، کار در قسمت های airside و landside ...

آیلتس ورودی رشته 6.0 است با نمره 6.0 در هر چهار مهارت. برای ورود باید مدرک معادل پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک استرالیا ارائه دهید. در صورتی که نمرات ریاضی و فیزیک شما قابل قبول است می توانید با مدرک پیش دانشگاهی ایران خود وارد دوره شوید. در غیر این صورت باید پیش دانشگاهی را در آنجا بگذرانید.

3 ساله. با شهریه 25000$ در سال. این رشته عینا مانند رشته کارشناسی مدیرت Aviation/ کارشناسی بازرگانی است. با این تفاوت که دابل کارشناسی نیست.

ارشد

طول دوره 18 ماه است با شهریه 18400$. برای ورود لازم نیست که حتما رشته های مربوط به Aviation را ارائه دهید. دانشجویان رشته های دیگر نیزمی توانند وارد شوند. این رشته می تواند به خلبانان برای افزایش مهارت های خلبانی آنها مفید واقع شود.  این رشته در مقاطع دیپلما و گواهینامه نیز وجود دارد.

طول دوره 18 ماه است با شهریه 18400$. برای ورود لازم نیست که حتما رشته های مربوط به Aviation را ارائه دهید. دانشجویان رشته های دیگر نیزمی توانند وارد شوند. این رشته می تواند به خلبانان برای افزایش مهارت های خلبانی آنها مفید واقع شود.  این رشته در مقاطع  دیپلما و  گواهینامه نیز وجود دارد.

 

 

 

منبع:

http://www.swinburne.edu.au/engineering/study-areas/aviation/