دانشگاه سیدنی


معماری و نقشه کشی در دانشگاه سیدنی

 

رشته های معماری دانشگاه سیدنی در دانشکده بزرگ معماری و نقشه کشی ارائه می شوند. این دانشکده قدیمی در سال 1919 تاسیس یافت. این دانشکده نیز جز اولین دانشگاه های است که رشته معماری را در استرالیا ارائه داد. هم اکنون این رشته در کلیه مقاطع در این دانشگاه وجود دارد.

 

 

کارشناسی

  • معماری: 3 ساله با شهریه 32000$ در سال. آیلتس ورودی 7 می باشد.
  • نقشه کشی و طراحی با کامپیوتر: این رشته می تواند در مرود نقشه کشی معماری باشد تا نقشه کشی برای لباس، انیمیشن، وبسایت، بازی های کامپیوتری و ... شرایط ورودی و شهریه مانند بالا.

اطلاعات بیشتردر مورد رشته های کارشناسی:

دانلود

 

ارشد

  • معماری: 2 ساله با شهریه 32000$ در سال.
  • معماری و طراحی فضای شهری: 2 ساله با شهریه 32000$ در سال.
  • طراحی فضای شهری: 1.5 ساله با شهریه 26000$ در سال.
  • طراحی منظر: 1.5 ساله با شهریه 26000$ در سال.

آیلتس ورودی به رشته های ارشد نیز 7 است. مسلما آنچه در پذیرش کارشناسی ارشد تعیین کننده است، ارائه "PortFolio " است که در واقع همان کارهای عملی شماست. این کارهای عملی باید در غالبی که دانشگاه از شما در خواست می کند تهیه شود و برای آنها پست شود. تنها پایه آکادمیک قوی نمی تواند منجر به اخذ پذیرش شود.

اطلاعات بیشتر:

http://sydney.edu.au/architecture/programs_of_study/postgraduate/index.shtml

 

ارشد و دکترای تحقیقاتی

معماری هم در مقطع ارشد و هم دکترا به صورت تحقیقاتی وجود دارد. دانشکده خود در حال تحقیق روی موضوعاتی خاص است که می توانید به آنها بپیوندید و یا موضوع تحقیقاتی خود را ارائه دهید. اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات تحقیقاتی

 

 

منبع:

http://sydney.edu.au/architecture/