دانشگاه موناش


معماری در دانشگاه موناش

 

معماری در این دانشگاه در دپارتمان معماری واقع در دانشکده هنر ارائه می شود.

 

کارشناسی

آیلتس ورودی به رشته ها 6.5 است. شهریه رشته ها 31000$ در سال می باشد.

 

ارشد

  • کارشناسی ارشد معماری: 2 ساله

مسلما آنچه در پذیرش کارشناسی ارشد تعیین کننده است، ارائه "PortFolio " است که در واقع همان کارهای عملی شماست. این کارهای عملی باید در غالبی که دانشگاه از شما در خواست می کند تهیه شود و برای آنها پست شود. تنها پایه آکادمیک قوی نمی تواند منجر به اخذ پذیرش شود. آیلتس موردنیاز دانشگاه 7 است و شهریه رشته 31000$ در سال می باشد.

 

تحقیقاتی

رشته های تحقیقاتی تنها در غالب دکترا وجود دارند.

 

 

منبع:

http://www.artdes.monash.edu.au/architecture/index.html