دانشگاه نیو ساث ولز


معماری و نقشه کشی در دانشگاه نیوساث ولز

 

معماری در این دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی و تحقیقاتی وجود دارد. رشته های معماری در دانشکده محیط زیست ارائه می شوند. برخی از آنها نیز در دانشکده هنر.

 

کارشناسی

  • کارشناسی معماری: 3 ساله.
  •  کارشناسی معماری/ کارشناسی هنر: دابل کارشناسی 6 ساله.
  • کارشناسی معماری: 5.5 ساله. این رشته برای دانشجویان تازه وارد نیست. این رشته 5 ساله درواقع یک کارشناسی ارشد پیوسته است.

آیلتس ورودی رشته های کارشناسی 6.5 است و شهریه سالانه حدود 31000$ در سال می باشد.

 

ارشد

  • ارشد معماری: 2 ساله.
  • ارشد طراحی فضای شهری: 1.5 ساله.

آیلتس ورودی به رشته های ارشد نیز 7 است. مسلما آنچه در پذیرش کارشناسی ارشد تعیین کننده است، ارائه "PortFolio " است که در واقع همان کارهای عملی شماست. این کارهای عملی باید در غالبی که دانشگاه از شما در خواست می کند تهیه شود و برای آنها پست شود. تنها پایه آکادمیک قوی نمی تواند منجر به اخذ پذیرش شود.  شهریه سالانه حدود 31000$ در سال می باشد.

 

تحقیقاتی

 

 

منبع:

http://www.fbe.unsw.edu.au/