دانشگاه کنبرا


معماری و نقشه کشی در دانشگاه کنبرا

 

 

رشته های معماری این دانشگاه در دانشکده هنر ارائه می شود. آیلتس ورودی به رشته های کارشناسی و ارشد 6.5 است. شهریه رشته های معماری در این دانشگاه 25000$ در سال می باشد. برای پذیرش ارشد آنچه تعیین کننده است، ارائه "PortFolio " است که در واقع همان کارهای عملی شماست. این کارهای عملی باید در غالبی که دانشگاه از شما در خواست می کند تهیه شود و برای آنها پست شود. تنها پایه آکادمیک قوی نمی تواند منجر به اخذ پذیرش شود. زمینه های تحصیلی عبارتند از:

 

معماری

 • کارشناسی معماری: 3 ساله .
 • کارشناسی ارشد معماری: 2 ساله.
 • ارشد معماری/ ارشد طرحی دیجیتال: 2.5 ساله.
 • کارشناسی ارشد تحقیقاتی: 2 ساله

 

معماری منظر

 • کارشناسی معماری منظر:  3 ساله .
 • کارشناسی ارشد معماری منظر: 2 ساله.
 • ارشد معماری منظر/ ارشد طرحی دیجیتال: 2.5 ساله.
 • کارشناسی ارشد تحقیقاتی: 2 ساله

علاوه بر رشته های ذکر شده تعدادی دیپلما و گواهینامه نیز در این بخش وجود دارد. فهرست همه رشته های معماری منظر

 

معماری داخلی

 • کارشناسی طراحی داخلی: 3 ساله
 • کارشناسی معماری داخلی: 3 ساله
 • ارشد معماری داخلی: 2 ساله.

 

 

منبع:

http://www.canberra.edu.au/university/org-structure