دانشگاه ساث استرالیا


معماری و نقشه کشی در دانشگاه ساث استرالیا

 

رشته های معماری این دانشگاه در دانشکده معماری ارائه می شوند. این دانشکده پیشینه ای 150 ساله در ارائه رشته های هنری و معماری دارد.

 

کارشناسی

  • کارشناسی معماری: 3 ساله با شهریه 23000$ در سال. آیلتس ورودی 6.0 است.

 

ارشد

  • کارشناسی ارشد معماری: 2 ساله.
  • ارشد معماری/ارشد طراحی: دابل ارشد 2.5 تا 3 ساله.

آیلتس ورودی دوره های ارشد 6.5 است. شهریه دوره ها 24000$ در سال است. مسلما آنچه در پذیرش کارشناسی ارشد تعیین کننده است، ارائه "PortFolio " است که در واقع همان کارهای عملی شماست. این کارهای عملی باید در غالبی که دانشگاه از شما در خواست می کند تهیه شود و برای آنها پست شود. تنها پایه آکادمیک قوی نمی تواند منجر به اخذ پذیرش شود.

 

 

 

منبع:

http://www.unisa.edu.au/artarchitecturedesign/