دانشگاه لاتروب


 

 

در دانشکده علوم و مهندسی دانشگاه لاتروب، چند رشته مربوطه به علوم دامپزشکی ارائه می شود:

 

 

  • کارشناسی دامپزشکی-بیوساینس

این رشته 3 ساله در بردارنده مباحثی است چون: ژنتیک، سلولی ملوکولی، بیوتکنولوژی، اکولوژی، متابولیسم، تولید مثل و ... . شهریه این رشته سالیانه 25000 دلار می باشد.

  • ارشد تحقیقاتی دامپزشکی-بیوساینس: 2 ساله.
  • دکترا دامپزشکی-بیوساینس: 4 ساله.

به طور کلی برای ورود به دوره های دکترا از کارشناسی باید مدرک دامپزشکی داشته باشید به علاوه در "آزمون ملی دامپزشکی استرالیا" در "انجمن دامپزشکان استرالیا" شرکت کنید و با دریافت نمره مورد نظر به ادامه تحصیل در دکترا ادامه دهید. ارائه 2 سال سابقه کار نیز الزامیست. برای دکترای تحقیقاتی علاوه بر موارد فوق باید پیشنهاد تحقیق خود را آماده داشته باشید و در نظر داشته باشید که یک سوپروایزر این پیشنهاد را می پذیرد.

برای ورود به دوره های ارشد باید کارشناسی دامپزشکی داشته باشید. در صورت لزوم سابقه کار نیز ممکن است درخواست شود. می توان با ارائه یک کارشناسی در یکی از علوم طبیعی نیز برای ورودی اقدام نمود، مشروط به ارائه سابقه کار دامپزشکی. برای ارشد تحقیقاتی علاوه بر موارد فوق باید پیشنهاد تحقیق خود را آماده داشته باشید و در نظر داشته باشید که یک سوپروایزر این پیشنهاد را می پذیرد.