تیف کویینز لند


تیف کویینزلند

تیف کویینزلند با داشتن سالانه 240 هزار دانشجو، بزرگترین موسسه آموزشی کویینزلند می باشد. تنوع رشته های تحصیلی بسیار زیاد می باشد. تیف کویینزلند 13 موسسه آموزشی دارد که در بیش از 80 کمپس در ایالت کویینزلند فعالیت می کنند.

متاسفانه برای دانشجویان ایرانی این ویزا بسیار سخت صادر می شود و شرایط فرد بایستی به دقت بررسی شود.

اگر اطلاعات موجود در این صفحه را مطالعه نمایید متوجه خواهید شد که دوره های تیف می توانند راه ورودی شما به دانشگاه های آموزش عالی باشند. بسیاری رشته های تیف معادل سال اول و دوم کارشناسی می باشند. می توانید با ادامه تحصیل در دوره های تیف، معلم شوید و در تیف کویینزلند مشغول به کار شوید. نام 13 موسسه آموزشی تیف کویینزلند در زیر فهرست شده است: