دانشگاه ویکتوریا


معماری در دانشگاه ویکتوریا

 

معماری در این دانشگاه در دانشکده مهندسی و در غالب "مهندسی معماری" ارائه می شود. در حال حاضر این رشته فقط به صورت کارشناسی است.

  • کارشناسی مهندسی معماری: 4 ساله. این رشته بیشتر با جنبه مهندسی معماری کاربرد دارد تا جنبه هنری آن. دانشجویان این رشته بر معماری ساختمان ها و امنیت و دیگر مسائل مربوط به ساخت آنها سرو کار دارند.

آیلتس ورودی 6.0 است با شهریه حدود 20000$ در سال.