دانشگاه نیواینگلند


 

خوابگاه در دانشگاه نیواینگلند

 

دانشگاه نیواینگلند تعدادی خوابگاه برای دانشجویان خارجی ارائه می دهد. دانشجویانی که مایل به استفاده از خوابگاه نیستند می توانند از منازل اجاره ای خارج از دانشگاه استفاده کنند. دانشگاه دانشجویان را در پیدا کردن این منازل یاری می کند.

خوابگاه های دانشگاه نیو اینگلند به نسبت امکاناتی که ارائه می دهند قیمت بسیار مناسبی دارد. در همه خوابگاه ها وعده های غذایی سرو می شود. بهتر است روی هر یک از لینک های زیر کلیک کرده و امکانات آنها را مشاهده کنید.

 

 

خوابگاه های داخل کمپس

  • Austin College: ظرفیت برای 288 نفر. محیط این خوابگاه بسیار ورزشی است. همه وعده های غذایی وجود دارد. شهریه اتاق ها تا 2500$ به ازای هر ترم است.
  • Drummond and Smith College: ظرفیت برای 225 نفر. همه وعده های غذایی وجود دارد. این کالج نیز دارای انواع امکانات ورزشی است. شهریه ها
  • Duval College : ظرفیت برای 225 نفر. همه وعده های غذایی وجود دارد. شهریه ها
  • Earle Page College : ظرفیت برای 294 نفر. همه وعده های غذایی وجود دارد. شهریه ها
  • Robb College: ظرفیت برای 214 نفر. همه وعده های غذایی وجود دارد. شهریه اتاق ها 270$ در هفته.
  • St. Albert's College : ظرفیت برای 304 نفر. وعده های غذایی وجود دارد. دانشجو می تواند از آنها استفاده نکند. محیط این کمپس نیز پر از امکانات ورزشی مهیج است. شهریه ها
  • Mary White College : ظرفیت برای 225 نفر. همه وعده های غذایی وجود دارد. شهریه اتاق ها از 74$ تا 131$ در هفته است.

 

خوابگاه های خارج از دانشگاه

اینها در واقع همان منازل اجاره ای هستند که تنوع آنها بسیار زیاد است. اجاره آنها بسته به نوع منزل می تواند از هفته ای 110$ تا 360$ متفاوت باشد. اطلاعات بیشتر