دانشگاه نیوکاسل


 

خوابگاه در دانشگاه نیوکاسل

 

خوابگاه های داخل دانشگاه

خوابگاه های نیو کاسل مدرن هستند و کلیه امکانات زندگی را دارند. وعده های غذایی وجود دارد. دانشجو در صورت تمایل می تواند انتخاب کند. خوابگاه هایی که هفته ای بیش از 200$ اجاره بها دارند، وعده های غذایی را سرو می کنند. خوابگاه ها در محیط اطاف کمپس ها قرار دارند. روی لینک های زیر کلیک کنید و اطلاعات کامل را بدست آورید:

 

 

Barahineban : اتاق ها یک نفره یا دو نفره. برای زوج ها نیز اتاق وجود دارد. اجاره بها هفته ای 230$.

 Edwards Hall : اتاق های یک نفره. با سرو غذا هفته ای 243$ و بدون سرو غذا هفته ای 153$.

 International House : آپارتمان با اتاق های چند نفره. هفته ای از 153$ تا 193$.

 Evatt House :  آپارتمان با اتاق های چند نفره. هفته ای از 197$ تا 237$.

Blue Gum House : اتاق های یک نفره با هفته ای 155$ اجاره بها.