دانشگاه تاسمانیا


 

خوابگاه در دانشگاه تاسمانیا

 

خوابگاه های وابسته به دانشگاه:

 

 Jane Franklin Hall

این خوابگاه واقع در هوبارت است. این خوابگاه قدیمی در سال 1950 تاسیس یافت. با این حال امکانات خوابگاه کامل و مدرن می باشند. شهریه اتاق ها حدود 1200$ به ازای هر ترم است. تمام وعده های غذایی وجود دارد.

 

TUU housing

اتاق تکی درآپارتمان های 2 خوابه و منازل 4 و 5 خوابه. این خوابگاه ها برای دانشجویان به صرفه تر هستند. قیمت اتاق ها از هفته ای 110$ تا 145$ است. وعده های غذایی وجود ندارد. این خوابگاه نیز در هوبارت واقع است.

 

دانشجویانی که موفق به گرفتن خوابگاه نمی شوند و یا تمایل به ماندن در خوابگاه ندارند، به این قسمت مراجعه نمایند:

http://www.accommodation.utas.edu.au/