دانشگاه فلیندرز


خوابگاه در دانشگاه فلیندرز

 

 

خوابگاه های داخل کمپس

خوابگاه های داخل کمپس دانشگاه دارای انواع امکانات تفریحی، ورزشی و آکادمیکی هستند. دانشجویانی که موفق به گرفتن خوابگاه نمی شوند می توانند از منازل اجاره ای خارج از دانشگاه استفاده کنند. دانشگاه آنها را در این امر یاری می کند.

 

 

University Hall

این خوابگاه قدیمی در سال 1971 تاسیس یافت. امروزه امکانات و تجهیزات آن کاملا مدرن و جدید می باشند. این خوابگاه اتاق های یک یا دو نفره برای 240 دانشجو ارائه می دهد. وعده های غذایی وجود دارد. شهریه اتاق های یک نفره 260$ در هفته و اتاق های دو نفره 202$ در هفته می باشد.

 

 

Deirdre Jordan Village

این خوابگاه نیز به نسبت قدیمی است و در سال 1985 تاسیس یافته است. در این خوابگاه غذا سرو نمی شود. تعداد 80 واحد مسکونی 2 تا 3 خوابه وجود دارد. اتاق ها تک نفره هستند. شهریه اتاق ها هفته ای 166$ است.

 

خوابگاه های خارج از دانشگاه

این خوابگاه ها که توضیح آنها در بالا داده شد همان منازل اجاره ای هستند. به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.flinders.edu.au/international-students/services/accommodation.cfm