دانشگاه کنبرا


خوابگاه در دانشگاه کنبرا

 

 

خوابگاه های داخل دانشگاه

خوابگاه های دانشگاه کنبرا بسیار مدرن هستند. بسیاری از آنها تازه تاسیس هستند و تعداد زیادی دانشجو را در خود جای می دهند.

 

 

University of Canberra Village

این خوابگاه های فوق العاده مدرن برای 1420 دانشجو ظرفیت دارند. وعده های غذایی نیز سرو می شود. این خوابگاه ها دو نوع منزل مسکونی اجاره می دهند:

 

New Apartments اتاق یک نفره اتاق دو نفره
آپارتمان 5 خوابه برای 5 نفر هفته ای 192$  
آپارتمان 5 خوابه برای 6 نفر هفته ای 185$ هفته ای 116$
آپارتمان 2 خوابه هفته ای 221$  
آپارتمان 1 خوابه هفته ای 303$  
آپارتمان 1 خوابه برای 2 نفر   هفته ای 349$

 

Residence Halls

اتاق یک نفره
College House هفته ای 223$
International House هفته ای 158$
University Village هفته ای 128$

 

 

Arscott House

این خوابگاه ها به نسبت تعداد کمتری جمعیت دارند. ظرفیت آنها برای 216 دانشجو است. وعده های غذایی وجود دارد. شهریه اتاق ها 260$ تا 280$ در هفته است.