درباره جی آر ای


 

GRE

امتحانات فارغ التحصیلی(GRE)  یک تست استاندارد مورد نیاز برای پذیرش در بسیاری از دانشکده‌های ایالات متحده، سایر کشورهای انگلیسی زبان و فارغ التحصیلان زبان انگلیسی و رشته‌های بازرگانی در سراسر جهان به شمار می‌رود. این آزمون در سال 1949، توسط سازمان خدمات آزمون تحصیلی (ETS) طراحی و اجرا شد و هدف آن، سنجش استدلال زبانی، استدلال کمی، مهارت تحلیلی نوشتاری و تفکر انتقادی داوطلبین است که همواره مورد نیاز بوده است و به هیچ زمینه خاص درسی ارتباطی ندارد.

آزمون عمومی GRE، مبتنی بر کامپیوتر برگزار می‌شود اما آزمون تطبیقی کامپیوتری توسط برخی از مراکز واجد شرایط به اجرا در می‌آید؛ با این وجود، آزمون مبتنی بر کاغذ در برخی از نقاط جهان که امکان برگزاری آزمون مبتنی بر کامپیوتر وجود ندارد، اجرا می‌شود.

نتایج و نمرات آزمون GREتا پنج سال پس از تاریخی که آزمون داده اید (1 جولای – 30 جون) معتبر هستند. بنابراین در حال حاضر نتایج به دست آمده از تاریخ 1 جولای 2007 تا حال حاضر اعتبار دارند.

هزینه شرکت در آزمون بر اساس کشوری برگزار کننده آن، بین 130$ امریکا تا 210$ متغیر است، اگرچه، ETS، هزینه آزمون را تحت شرایط خاصی کاهش خواهد داد. این سازمان، به آن دسته از داوطلبینی که شرایط بد اقتصادی آنها ثابت شده باشد، کمک‌های مالی ارائه می‌دهد. ETS سابقه ثبت شده تمام آزمون‌هایی که بیش از 5 سال از تاریخ آنها گذشته باشد را پاک می‌کند هر چند خط‌مشی رشته‌های ارشد در پذیرش نمرات بالاتر از 5 سال، متفاوت است.

 

کاربرد GREدر پذیرش

بسیاری از مدارس آموزش عالی( تحصیلات ارشد) در کشورهای انگلیسی زبان ( بخصوص ایالات متحده آمریکا) نتایج آزمون GREرا به عنوان بخشی از مراحل پذیرش در دانشگاه در نظر می گیرند. GREیک آزمون استاندارد برای ارزیابی تواناییهای افراد در زمینه عمومی آکادمیک است فارغ از زمینه تخصصی آنها.GREاین مسئله را ارزیابی می کند که تا چه حد تحصیلات کارشناسی توانسته مهارتهای کلامی و کمی فرد را در تفکر انتقادی بهبود ببخشد.

برخلاف دیگر آزمونهای استاندارد پذیرش( مانند LSAT، MCAT ، SAT) کاربرد و ارزش امتیازات GREنه تنها از مدرسه ای به مدرسه دیگر بلکه از دپارتمانی به دپارتمان دیگربسیار متفاوت است. برای برنامه هایی مانند هنرهای آزاد فقط امتیاز بخش کلامی دارای اهمیت است در حالیکه برنامه هایی چوا علوم و ریاضیات تنها توانایی کمی را درنظر می گیرند. البته  از آنجاییکه در برنامه هایی چون علوم و ریاضیات ممکن است تمامی متقاضیان در بخش کمی امتیازات بالایی داشته باشند به همین دلیل امتیاز بخش کلامی را به عنوان یک فاکتور برای تصمیم گیری نهایی استفاده می کنند. پذیرش در مدارس کارشناسی ارشد بستگی به عوامل گوناگونی دارد از جمله: معرفی نامه، نامه انگیزی تحصیلی، معدل ، GREو..

برخی مدارس امتیاز GRE را برای تصمیم گیری در رابطه با پذیرش استفاده می کنند اما برای تصمیم گیری برای تامین مالی آن را در نظر نمی گیرند.برخی دیگر این امتیاز را برای انتخاب کاندیدهای بورسیه تحصیلی و کمک هزینه تحصیلی نیز در نظر می گیرند. در برخی موارد GREبه عنوان یک شرط عمومی و ضرورت برای پذیرش توسط دانشگاه تعیین می شود در صورتیکه برخی دپارتمانها ممکن است اصلا به این امتیاز توجهی نداشته باشند.مدارس ارشد معمولا اطلاعاتی پیرامون اینکه چگونه این امتیاز را برای پذیرش یا اعطای کمک هزینه در نظر می گیرند و همچنین میانگین امتیازات دانشجویان گذشته ارائه می دهند. بهترین راه به دست آوردن این اطلاعات تماس با شخصی است که مسئولیت پذیرش دانشجویان دد یک برنامه خاص را بر عهده دارد. ( و نه مدرسه به طور کلی)

 

 

نمرات یا امتیازات گزارش شده

GRE در آزمون عمومی اصلاحات و تغییراتی ایجادکرده است. ( از تاریخ 1 آگوست 2011 به بعد)

 بند آزمون

نمرات گزارش شده

استدلال زبانی

130–170, بدون رقم اعشار

استدالال کمی

130–170, بدون رقم اعشار

مهارت تحلیل نوشتاری

با در نظر گرفتن رقم اعشار 0.5، 6-0

 

 

اگر به هیچ سوالی در یکی از این بندها پاسخ ندهید ( به عنوان مثال بند استدلال زبانی) شما در آن بخش هیچ امتیازی در یافت نمی کنید (No Score)

 

آزمون مبتنی بر کامپیوتر

آزمون عمومی برای بندهای استدلال زبانی و استدلال کمی GREمبتنی بر کامپیوتر تغییراتی کرده و نمرات گزارش شده بر مبنای پاسخ های صحیحی است که به همه سوالات از جمله بخش های عملیاتی داده می شود.

بند استدلال کلامی و استدلال کمی مقایسه ای هستند.این امر بدان معنی است که کامپیوتر بخش عملیاتی دوم یک بند را برمبنای عملکرد شما در بخش اول انتخاب می کند.در هر بخش، تمامی سوالات به یک اندازه در نمره یا امتیاز نهایی شما سهم یا تاثیر دارند. برای هر دوی این بندها یک نمره خام محاسبه می شود که این نمره خام تعداد پاسخهای صحیح شماست.

نمره خام طی پروسه ای با عنوان " هم ارز سازی" یا " همسان سازی" به نمره درجه ای تبدیل می شود.این پروسه با توجه به میزان سختی آزمون طی دوره های گذشته آن و میزان دشواری در نظر گرفته شده با توجه به سطح توانایی شما( که در پاراگراف قبل توضیح داده شد) صورت می گیرد.بنابراین نمره درجه ای یک بند مشخص، نشان دهنده سطح عملکرد شما است فارغ از این مسئله که کدام بخش انتخاب شده و یا در چه زمانی این امتحان داده شده است.

برای بند مهارت تحلیل نوشتاری، هر مقاله یا انشاء، امتیازی از حداقل یک مصحح آموزش دیده دریافت می کند. در امتیازدهی کلی، مصححان آموزش دیده اند که امتیازات را بر مبنای کیفیت کلی یک انشاء دررابطه با موضوع مشخص شده بدهند. سپس این امتیاز توسط برنامه ای کامپیوتری که توسط ETSبرای نظارت بر این کار ایجاد شده به نام e-rater  بررسی و تجدیدنظر می شود. اگر ارزیابی این برنامه و امتیازی که توسط یک فرد به این انشاء داده شده با یکدیگر مطابقت داشت امتیازی که توسط فرد داده شده به عنوان امتیاز نهایی در نظر گرفته می شود. اگر اختلافی میان این دو وجود داشت شخص دیگری متن را می خواند و به آن امتیاز می دهد که در این صورت امتیاز نهایی ، میانگین امتیاز داده شده توسط این دو شخص خواهد بود.

میانگین امتیازات نهایی دو متن نوشته شده محاسبه می شود و به نزدیکنرین نمره 0 تا6 با در نظر گرتن نین نمره اعشار گرد می شود.یک نمره جداگانه به مهارت تحلیل نوشتاری اختصاص دارد. تاکید اصلی و مهم در این بخش بر تفکر انتقادی و مهارت تحلیلی نوشتاری شماست نه دستور زبان .