موسسه تکنولوژی سادرن


 

مهندسی در تکنولوژی سادرن

 

مهندسی های این موسسه عبارتند از: مکانیک، اتوموتیو و الکتروتکنولوژی. در این موسسه مقطع کارشناسی برای رشته های مهندسی وجود ندارد. این رشته ها به صورت دیپلماهای یک ساله ارائه می شوند. دانشجویان می توانند از طرح خاص Zero Fee دانشگاه استفاده نمایند که در مورد دیپلماهای یک ساله اجرا می شود. روی لینک های زیر کلیک کنید و اطلاعات بیشتری به دست آاورید.

برای ورود باید مدرک دیپلم یا ریاضی تحربی ارائه دهید به همراه آیلتس حداقل 6.0 در هر چهار مهارت.