جامعه و فرهنگ


 

علوم اجتماعی

 

علوم اجتماعی که در استرالیا به نام "Human science" و یا "علوم انسانی " خوانده می شود، به کلیه علومی اطلاق می شود که در زمینه ویژگی های شخصیتی، فردی و اجتماعی انسان به مطالعه و تحقیق می پردازند. بنابراین تمامی رشته هایی چون علوم اجتماعی، انسان شناسی، جامعه شناسی و ... در این دسته قرار می گیرند. البته رشته های این زیر گروه تنها محدود به اسامی نامبرده نیستند و رشته های چون: علوم سیاسی، تاریخ، حقوق، روانشناسی و ... را نیز در بر می گیرند. رشته های فوق در تمامی مقاطع در دانشگاه های استرالیا ارائه می شوند. پذیرش در اکثر رشته ها به سادگی امکان پذیر است. تنها رشته "روانشناسی" است که ضوابط خاصی در انتخاب دانشجو دارد. پذیرش در چند مرحله صورت می گیرد. تفاوتی که در پذیرش این رشته و رشته های دیگر وجود دارد این است که "انجمن روانشناسان استرالیا" نیز باید مدارک شما را تائید کند. این تائیدیه به زمان و هزینه مشخصی (در حدود 1500 دلار) نیاز دارد. در واقع دانشگاه قبل از دریافت این تائیدیه بررسی مدارک را آغاز نمی کند. در بیشتر موارد مصاحبه تلفنی نیز برای دانشجو ترتیب داده می شود. سابقه کاری نیز می تواند در دریافت پذیرش شما سرنوشت ساز باشد. با تمامی تفاسیر فوق دانشجویان بسیاری در مرحله پذیرش موفق شده اند و هم اکنون مشغول ادامه تحصیل در این رشته در استرالیا می باشند.

در اینجا نام برخی رشته های این زیر گروه به عنوان مثال ذکر شده است:

 • الهیات،
 • جرم شناسی،
 • مطالعات قانونی،
 • وکالت،
 • حقوق،
 • مشاوره،
 • کتابداری،
 • خدمات عمومی،
 • مطالعات ادیان،
 • مدیریت بازرگانی/حقوق،
 • مطالعات جوامع...