پلی تکنیک کرایست چرچ


 

مهندسی در پلی تکنیک کرایست چرچ

 

 

 رشته های مهندسی در دانشکده مهندسی و علوم ارائه می شوند. این رشته ها  در مقطع کارشناسی وجود دارد. زمینه های تحصیلی عبارتند از:

مکانیک، الکتریک، عمران، کامپیوتر،  شبکه، جوش. رشته های الکتریک، مکانیک و عمران به صورت کارشناسی هستند و باقی رشته ها در مقاطع قبل از کارشناسی.

فهرست کلیه رشته

رشته های کارشناسی 3 ساله اند با شهریه 18500$ در سال. آیلتس مورد نیاز آکادمیک است با نمره حداقل 6.0 در هر چهار مهارت.