موسسه تکنولوژی وایریکی


آموزگاری در موسسه تکنولوژی وایارایکی

 

در این موسسه تنها یک رشته آموزگاری وجود دارد:

  • دیپلمای معلمی کودکستان: این دیپلما 3 ساله است. پس از فارغ التحصیلی می توانید در بخش هایی مانند  مراکز نگهداری کودک، مربی کودکستان و یا مربی خصوصی کودکان مشغول به کار شوید. 

برای ورود باید آیلتس 7.0 ارائه دهید. شهریه دوره تا 17000$ در سال می باشد.