مدیریت و بازرگانی


 

مدیریت و بازرگانی

 

کلیه رشته های زیر گروه تجارت و بازرگانی از محبوبیت بسیاری برخوردار می باشند. آنچه محبوبیت آنها را بیشتر می کند این است که می توان از هر رشته و زیر گروه دیگر به آنها وارد شد. در حالتی که از رشته تحصیلی دیگری وارد می شوید باید سابقه کار مورد نیاز رشته جدید را داشته باشید. به طورکلی در این زیرگروه سابقه کار در پذیرش دانشجو می تواند بسیار تعیین کننده باشد. رشته های زیر گروه مدیریت و بازرگانی در استرالیا بسیار متنوع می باشند. اکثر آنها به صورت "دابل مستر" به دانشجو ارائه می شوند و به حالت سنتی خود به عنوان مثال یک "حسابداری صرف" نمی باشند.  در این حالت دانشجو با کسب دو مدرک کارشناسی ارشد، علم کاری خود را نیز گسترش می دهد. تنوع رشته های این گروه تا حدی است که حتی با رشته های زیر گروه موسقی و انواع هنر نیز به صورت رشته هایی چون " مدیریت بازرگانی/موسقی" تلفیق شده اند. در مقطع کارشناسی ارشد نیز رشته هایی مانند MBAبا بسیاری رشته های دیگر تلفیق می شوند. از آنجاییکه ارائه این رشته ها به امکانات به خصوصی نیاز ندارد، در اکثر دانشگاه های استرالیا در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشد و دکترا ارائه می شوند. بازاریابی، مدیریت، بازرگانی، اقتصاد، تجارت، حسابداری و دارایی از رشته های مشخص این گروه می باشند. در اینجا نام برخی رشته های دیگر این زیرگروه برای مثال ذکر شده است:

 • مدیریت/کشاورزی
 • مدیریت منابع طبیعی
 • آموزش/بازرگانی
 • تبلیغات،
 • تجارت بین الملل،
 • مدیریت هتل،
 • مدیریت ریسک،
 • مدیریت دارایی،
 • مدیریت/هنر،
 • اقتصاد و دارایی/بازرگانی،
 • آمار کاربردی،
 • حسابداری پیشرفته،
 • بازرگانی الکترونیک،
 • مدیریت معدن،
 • MBA/مدیریت پروژه...