پلی تکنیک وایتریا


 

آموزگاری در پلی تکنیک وایتریا

 

 

  • کارشناسی معلمی - کودکستان: 3 ساله با شهریه 19500$ در سال. برای ورود باید مدرک پیش دانشگاهی ارائه دهید به همراه آیلتس 6.5.
  • دیپلمای معلمی - کودکستان: 1 ساله با شهریه 19500$ در سال. برای ورود باید مدرک پیش دانشگاهی ارائه دهید به همراه آیلتس 5.5. (ارائه در کمپس اوکلند)
  • گواهی معلمی زبان انگلیسی: 12 هفته با شهریه 6000$. برای ورود باید مدرک کارشناسی معلمی داشته باشید (ترجیحا با تخصص زبان انگلیسی) به همره آیلتس 6.0. (ارائه در کمپس اوکلند)

 

 

 

اطلاعات بیشتر:

http://www.whitireia.ac.nz/AreasOfInterest/Teaching/Pages/EarlyChildhoodTeaching.aspx