پلی تکنیک تایرواتی


 

آموزگاری در پلی تکنیک تایرواتی

زمینه های تحصیلی عبارتند از: معلمی کودکستان، نگهداری از کودک، آموزش بزرگسالان، معلمی دبیرستان.

 

رشته ها

  • کارشناسی معلمی - کودکستان: 3 ساله.  برای ورود مدرگ پیش دانشگاهی نیاز دارید به همراه آیلتس 6.5.
  • دیپلمای ارشد معلمی - دبیرستان: 1 ساله. برای ورود باید مدرک کارشناسی معلمی ارئه دهید به همراه آیلتس 7.0.
  • دیپلمای آموزش بزرگسالان: 1 ساله. برای ورود مدرگ پیش دانشگاهی نیاز دارید به همراه آیلتس 6.0.
  • گواهینامه ها: تعدادی گواهینامه وجود دارد که در زمینه های آموزش کودکستان، نگهداری از کودک و  آموزش بزرگسالان هستند. طول دوره ها 12 تا 18 ماه است.  برای ورود مدرگ پیش دانشگاهی نیاز دارید به همراه آیلتس 6.5.

شهریه رشته ها تا 20000$ در سال است.

 

اطلاعات بیشتر:

http://www.eit.ac.nz/areas-of-study/education/