موسسه تکنولوژی وایکاتو


تجارت و بازرگانی در تکنولوژی وایکاتو

 

رشته های تجارت و بازرگانی در این موسسه در دانشکده تجارت و بازرگاین ارائه می شوند. زمینه های تحصیلی عبارتند از:

 • حسابداری
 • تجارت
 • تجارت اجرایی
 • مدیریت
 • بازاریابی

همه این رشته ها در مقطع کارشناسی و حتی دابل کارشناسی هم وجود دارند.

مهمترین رشته این دانشکده رشته " کارشناسی تجارت" است که با هریک از رشته های نامبرده در بالا می تواند تخصصی شود. این رشته در غالب های زیر ارائه می شود:

 • کارشناسی حسابداری
 • کارشناسی مدیریت
 • کارشناسی بازاریابی
 • کارشناسی حسابداری حرفه ای
 • دابل کارشناسی مدیریت / حسابداری
 • دابل کارشناسی مدیریت / بازاریابی
 • دابل کارشناسی  بازاریابی / حسابداری
 • دابل کارشناسی مدیریت / حسابداری حرفه ای
 • دابل کارشناسی بازاریابی / حسابداری حرفه ای

کارشناسی ها 3 ساله اند و دابل کارشناسی ها 4 ساله. آیلتس ورودی به همه رشته ها 6 است. شهریه همه این رشته 16000$ در سال است.

رشته های نامبرده در بالا همگی در مقاطع قبل از کارشناسی نیز وجود دارند.

فهرست همه رشته ها را ببینید.