موسسه تکنولوژی نورت لند


تجارت و بازرگانی در موسسه تکنولوژی نورت لند

 

 

رشته های تجارت و بازرگانی در این موسسه محدود می باشند. رشته ها به دو گروه تجارت و تجارت اجرایی تقسیم می شوند.

تجارت

مهمترین رشته ای که در این گروه وجود دارد "کارشناسی مدیریت کاربردی" است. 

  • کارشناسی مدیریت کاربردی: این کارشناسی 3 ساله در دو تخصص حسابداری و مدیریت وجود دارد. شهریه دوره 15400$ در سال است.
  • دیپلمای ارشد: رشته بالا در مقطع ارشد نیز ارائه می شود. طول دوره 1 سال است با شهریه 16700$ در سال. 

برای ورود به همه رشته ها باید آیلتس 6  داشته باشید.  بقیه رشته ها که تعدادی رشته مدیریتی و تجاری هستند در غالب دیپلما و گواهینامه اند.

همه رشته های این بخش

 

تجارت اجرایی

رشته تجارت اجرایی دراین  بخش در چندین مقطع قبل از کارشناسی ارائه می شود.

همه رشته های تجارت اجرایی