موسسه تکنولوژی سادرن


تجارت و بازرگانی در موسسه تکنولوژی سادرن

 

در این موسسه تعداد زیادی رشته تحصیلی در رابطه با تجارت و بازرگانی ارائه می شوند. رشته ها اکثرا 1 ساله هستند و در مقاطع قبل از کارشناسی وجود دارند. زمینه های تحصیلی عبارتند از:

  • تجارت
  • بازاریابی
  • مدیریت
  • مدیریت منابع انسانی
  • تجرات اجرایی
  • بازرگانی

فهرست همه رشته ها را ببینید.

 

طرح ZeeroFee  موسسه را برای رشته های یک ساله فراموش نکنید!