علوم آموزش


آموزش و پرورش

برخلاف اینکه رشته های آموزش و پرورش و رشته های دبیری در کشور ما تنها در دانشگاه های خاص تربیت معلم ارائه می شوند، در دانشگاه های استرالیا در اکثر دانشگاه ها ارائه می شوند. سیستم آموزشی در استرالیا نیز با کشور ما تفاوت دارد. دانش آموز پس از گذراندن دوره  "Primary school " وارد دوره "Secondary school " می شود و قبل از دانشگاه نیز می تواند بسته به مقطع تحصیلی انتخابی در دانشگاه، ابتدا دوره پیش دانشگاهی را بگذراند و یا اینکه مستقیم وارد دانشگاه شود. همانطور که ملاحظه کردید این سیستم با آنچه در کشور ما به صورت دوره های دبستان، راهنمایی و دبیرستان وجود دارد متفاوت است. دانشجویان متقاضی دوره های آموزش می توانند در هر یک از مقاطع نامبرده در استرالیا مشغول به تدریس شوند. علاوه بر دوره های Primary school و Secondary school دوره های پیش دبستانی نیز وجود دارند. دوره های دبیری علوم خاص مانند دبیری ریاضیات، دبیری ادبیات و ... نیز برای دوره Secondary school موجود می باشند. دوره های تحقیقی آموزش و پرورش نیز وجود دارد. برخی رشته های تلفیقی خاص نیز مانند "کارشناسی آموزش/مدیریت بازرگانی" و یا کارشناسی آموزش/تجارت" نیز در دانشگاه ها ارائه می شوند. به طور کلی رشته های زیر گروه آموزش در تمامی مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا به دانشجو ارائه می شوند. پذیرش در دوره های آموزش سخت نیست. تنها سلامت روانی و سابقه کیفری دانشجویان متقاضی بررسی می شود. در اینجا نمونه هایی از رشته های موجود در این زیر گروه آمده است:

  • مدیریت مدارس،
  • مدیریت مهد،
  • مربی مهد،
  • معلمی دوره پیش دبستانی،
  • آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان،
  • آموزش کودکان استثنایی و کم توان ذهنی،
  • آموزش کودکان ناشنوا،
  • آموزش ریاضیات و هندسه...