موسسه تکنولوژی وایارایکی


تجارت و بازرگانی در موسسه تکنولوژی وایارایکی

 

در این موسسه تکنولوژی تقزیبا همه رشته های تجارت و بازرگانی ارائه می شوند. این رشته ها در دو گروه مدیریت و تجارت اجرایی وجود دارند.

 

 

رشته های مدیریت

در این قسمت همه رشته های مدیریت مانند مدیریت اجرایی، مدیریت کاربردی، مدیریت توریسم، مدیریت جنگلداری و ... را داریم. رشته های دیگر این بخش عبارتند از حسابداری، بازاریابی، بازرگانی، اقتصاد و ... . این رشته ها در چندین مقطع وجود دارند که بالاترین آنها کارشناسی است. کارشناسی های این دانشگاه در دانشگاه های آموزش عالی "کنتربری"، "لینکولن" و " وایکاتو" ارائه می شوند. بعد از کارشناسی رشته ها در مقطع دیپلما و گواهینامه وجود دارند. دوره های کارشناسی 3 ساله اند و باقی دوره ها 1 ساله. آیلتس ورودی رشته ها 6 است.

همه رشته های این بخش را ببینید.

 

تجارت اجرایی

در این بخش رشته تجارت اجرایی و چندین رشته مربوطه به آن وجود دارد. رشته های این بخش همه در مقطع دیپلما هستند.

همه رشته ها را ببینید.