موسسه تکنولوژی ولینگتون


تجارت و بازرگانی در موسسه تکنولوژی ولینگتون

 

زمینه های تحصیلی عبارتند از: مدیریت کاربردی، تجارت و بازرگانی، مدیریت منابع انسانی، حسابداری، بازاریابی، تجارت اجرایی...

این رشته ها همگی در مقاطع قبل از کارشناسی ارائه می شوند. فهرست همه رشته ها را ببینید.

شهریه دوره ها تا 17000$ در سال است. آیلتس ورودی 6.0 می باشد.

 

 

 

اطلاعات بیشتر:

http://www.weltec.ac.nz/SUBJECTAREAS/BusinessStudies/tabid/213/Default.aspx