کالج جهانی آموزش


پرستاری در کالج جهانی آموزش

 

 

این کالج دیرینه ای 30 ساله در ارائه رشته های پرستاری دارد.

  • کارشناسی پرستاری: 3 ساله با شهریه 17000$ در سال. با آیلتس ورودی 7 .
  • کارشناسی پرستاری: 1 ساله با شهریه 17000$. این رشته برای پرستارانی است که مدرک خود را در انجمت پرستاران نیوزیلند ثبت کرده اند.
  • دیپلمای پرستاری از حیوانات: 1 ساله با شهریه 16000$ در سال.

 

 

در این کالج تعدادی دیگر گواهی نامه و مدرک در مورد رشته های پرستاری وجود دارد. فهرست کلیه رشته ها

 

 

اطلاعات بیشتر:

http://www.ucol.ac.nz/about/faculties/Pages/FacultyofHealthScience.aspx