پلی تکنیک تایرواتی


پرستاری و مامایی در پلی تکنیک تایرواتی

 

 

در این پلی تکنیک رشته های مامایی وجود ندارد. در زیر رشته های پرستاری فهرست شده اند:

  • کارشناسی پرستاری : 3 ساله با آیلتس ورودی 6.5 و نمره 6.5 در هر چهار مهارت. با شهریه سالانه حدود 20000$.
  • کارشناسی ارشد پرستاری: 2 ساله. برای دانشجویان خارجی ارائه نمی شود. 

قابل ذکر است که تعدادی گواهینامه و دیپلما نیز در مقطع قبل از کارشناسی وجود دارد.

 

اطلاعات بیشتر:

http://www.eit.ac.nz/areas-of-study/nursing-and-health-professions/