پلی تکنیک اوتاگو


 

پرستاری و مامایی در پلی تکنیک اوتاگو

 

پرستاری

  • کارشناسی پرستاری: 3 ساله با شهریه 20000$ در سال. آیلتس ورودی 6.5 با نمره حداقل 6.5 در هر چهار مهارت.

 

مامایی

  • کارشناسی مامایی: 3 ساله با شهریه 22500$ در سال و آیلتس ورودی  7 با نمره حداقل 6.5 در هر چهار مهارت.
  • گواهی ارشد مامایی: 1 ترم با شهریه 11000$ و آیلتس ورودی  6.5 با نمره حداقل 6.0 در هر چهار مهارت. این رشته برای آن دسته از افرادی است که مدرک خود را در انجمن مامایی نیوزیلند ثبت کرده اند و در پی افزایش مهارت های مامایی خود هستند.
  • دیپلمای ارشد مامایی: 1 ساله با شهریه 22000$. شرایط ورود مانند بالا. 
  • کارشناسی ارشد مامایی: 2 ساله با شهریه 22000$ در سال. برای ورود باید مانند دیگر رشته های ارشد مامایی مدرک خود را ثبت کرده باشید.  آیلتس ورودی  6.5 است با نمره حداقل 6.0 در هر چهار مهارت.