پلی تکنیک کرایس چرچ


 

پرستاری و مامایی در پلی تکنیک کرایس چرچ

 

 

پرستاری

  • کارشناسی پرستاری: 3 ساله با شهریه 18700$ در سال. آیلتس ورودی 6.5 با نمره حداقل 6.5 در مهارت ها و نمره 7 در لیسنینگ.
  • گواهینامه پرستاری از حیوانات: 1 ساله با شهریه 16700$ در سل. آیلتس ورودی 6.0 با نمره 6.0 در هر چهار مهارت.
  • دیپلمای پرستاری: 18 ماهه با شهریه 18800$ در سال.  آیلتس ورودی 6.5 با نمره 6.5 در هر چهار مهارت. این رشته برای افرادی است که قصد دارند مدرک پرستاری خود را در انجمن پرستاران نیوزیلند به ثبت برسانند.
  • گواهینامه ارشد پرستاری: 1 تا 2 سال. با شهریه 21000$ در سال. آیلتس ورودی 6.5. این رشته برای افرادی است که مدرک پرستاری خود را در انجمن پرستاران نیوزیلند ثبت کرده اند و در پی افزایشش مهرت هی پرستاری خود هستند.

 

مامایی

  • کارشناسی مامایی: 3 ساله با شهریه 25000$ در سال. آیلتس ورودی 7 با نمره 7 در هر چهار مهارت.

قابل ذکر است که در دانشگاه های نیوزیلند رشته مامایی وجود ندارد. دانشگاه های استرالیا نیز اکثرا رشته مامایی را برای دانشجویان خارجی ارائه نمی دهند.

 

اطلاعات بیشتر:

http://www.cpit.ac.nz/schools/school_of_nursing