کشاورزی محیط زیست


 

کشاورزی و محیط زیست

همان طور که می دانید، سالهاست کشاورزی از حالت سنتی خود خارج شده است و به خصوص در دهه های اخیر با وارد شدن علم ژنتیک به کشاورزی به علمی کاملا جدید تبدیل گردیده است.

آنچه در مورد کشاورزی سنتی می شناسیم شامل روش های گسترش زمین، رشد گیاهان، آبیاری زمین، کشت و پرورش دانه ها، زمین های قابل کشت و ... می باشد.

امروزه کشاورزی تخصص و تکنولوژی های گسترده ایی را در بر می گیرد از جمله آگرونومی، کود، آفت کش ها، دانه کشی انتخابی، اصلاحات ژنتیکی و ...در واقع آنچه امروزه کشاورزی را متحول کرده است مهندسی ژنتیک می باشد.

در استرالیا رشته های زیر گروه کشاورزی بسیار متنوع و مدرن می باشند. اکثر رشته های کشاورزی تلفیقی با رشته های علوم طبیعی و علوم سلامت می باشند و به صورت رشته های علوم کشاورزی به دانشجویان ارائه می شوند. کشاورزی حتی با رشته های زیر گروه اقتصاد نیز با عنوان Agribusiness تلفیق شده است. انواع رشته های محیط زیست نیز در استرالیا در زیر گروه کشاورزی قرار می گیرند. بهتر است بدانید کشاورزی در زیر گروه مهندسی قرار داده نمی شود. در اینجا برخی رشته های زیر گروه کشاورزی در استرالیا فهرست شده است:

  • مدیریت زمین،
  • مطالعات حیوانات،
  •  کشاورزی و اقتصاد،
  • مدیریت محیط زیست،
  • مدیریت منابع طبیعی،
  • علوم محیط زیستی،
  • محیط زیست،
  • محیط های آبی...