پلی تکنیک کرایست چرچ


 

موسسه پلی تکنیک کرایست چرچ یکی از مراکز آموزشی تکنولوژی نیوزیلند است که واقع در شهر کرایست چرچ می باشد.

کرایست چرچ بزرگترین شهر سرزمین جنوبی نیوزیلند است.

 

 

این موسسه قدیمی در سال 1906 تاسیس یافت. در این موسسه علاوه بر مدرک کارشناسی تعدادی مدرک کارشناسی ارشد نیز ارائه می شود. این موسسه هم اکنون یا داشتن 30000 دانشجو یکی از بزرگترین موسسات آموزشی نیوزیلند محسوب می شود. 1600 تن از این تعداد دانشجویان خارجی می باشند.

 

دانشکده ها

دانشکده تجارت و بازرگانی:

دانشکده مهندسی:

دانشکده علوم سلامت و علوم اجتماعی:

دانشکده هنر:

در هر یک از این کالج ها تعداد زیادی رشته تحصیلی (حدود 140 رشته)  ارائه می شود. با کلیک کردن روی هریک اطلاعات کامل را بدست آورید.