کالج جهانی آموزش


 

کالج جهانی آموزش واقع در "پالمرستون نورث" است. شهری در قسمت های پایین نیوزیلند شمالی. این کالج در 3 شهر اطراف آنجا نیز کمپس دارد.

این کالج در سال 1907 فعالیت خود را آغاز کرد. از سال 1998 این کالج به نام کنونی خود شناخته می شود.

 

دانشکده ها و رشته ها

در این دانشکده ها رشته ها در مقاطع مختلف وجود دارند. تعداد کمی رشته در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می شود. روی لینک هر دانشکده کلیک کنید و اطلاعات کامل را بدست آورید.

 

 

دانشجویان خارجی

یکی از دلایل نامیدن این کالج به "کالج جهانی آموزش" تعداد زیاد دانشجویان خارجی در این دانشگاه است. دانشگاه تعداد زیادی خوابگاه در کمپس ها در اختیار دانشجویان قرار می دهد. اطلاعات این صفحه را ببینید که هم در مورد خوابگاه هاست و هم در مورد هزینه زندگی در پالمرستون نورث.