مهندسی و گرایشهای مرتبط


 مهندسی و گرایش های مرتبط

مسلما نیازی به معرفی و توضیح رشته های مهندسی نیست. آنچه به توضیح نیاز دارد "علوم مهندسی " هستند که جدید می باشند و در واقع تلفیقی از مهندسی های سنتی و علوم هستند. لازمه جهان امروز علومی تلفیقی می باشد که در قسمت های مختلف زندگی پاسخگوی نیاز بشری هستند. به عنوان مثال در جاییکه رشته ای سنتی مانند "مهندسی الکتریک" به طراحی و آنالیز الکتریکی می پردازد، "علوم مهندسی" به تحقیق در مورد روش ها و تکنیک ها برای پیشرفته کردن و کسب استاندارد بیشتر در مورد همان آنالیزها تمرکز می کند. به طور کلی تحقیقات بخش عظیمی از علوم مهندسی هستند.

برخی رشته هایی که در این دسته جای می گیرند عبارتند از:

سیستم های دینامیک، بیو-مهندسی، فیزیک-مهندسی، ریاضی-مهندسی، نانو تکنولوژی، علوم نانو، علوم مواد، علوم کامپیوتر و ...

در اینجا لازمست توضیح داده شود که تنوع در رشته های مهندسی های سنتی در استرالیا بسیار زیاد است. به عنوان مثال:

مهندسی ساخت، مهندسی سیستم های کامپیوتری، مهندسی ارتباطات و الکترونیک، مهندسی الکتریک، مهندسی کنترل، مهندسی شبکه، مهندسی هوا-فضا، مهندسی طراحی، مهندسی تکنولوژی، مهندسی جوش، مهندسی آب، مهندسی اقتصاد، مهندسی بازرگانی...

رشته های مهندسی در دانشگاه های استرالیا در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشد و دکترا به دانشجویان ارائه می شوند.  

بهتر است بدانید در استرالیا رشته هایی مانند "مهندسی های معماری" و "طراحی فضای شهری" در زیر گروه رشته های مهندسی جای نمی گیرند، بلکه در زیر گروه رشته های طراحی و هنر قرار داده می شوند و همچنین "مهندسی های محیط زیست" نیز در استرالیا مهندسی محسوب نمی شوند و در زیر گروه علوم طبیعی جای می گیرند. انواع رشته های فناوری اطلاعات نیز تنها در برخی دانشگاه های استرالیا با عنوان "مهندسی فناوری اطلاعات" ارائه می شوند. رشته "خلبانی" نیز در استرالیا در زیر گروه مهندسی جای می گیرد.