پلی تکنیک تایرواتی


کمپس اصلی این موسسه پلی تکنیک در شهر "گیسبورن"قرار دارد. گیسبورن شهری است در شمال شرقی سرزمین شمالی نیوزیلند.

این موسسه پلی تکنیک چهار دانشکده دارد:

  • دانشکده علوم کاربردی، تجارت و حسابداری
  • دانشکده علوم سلامت
  • دانشکده علوم اجتماعی و هنر
  • دانشکده مطالعات بومی

 

در این چهار دانشکده ها حدود 100 رشته تحصیلی ارائه می شود. این رشته ها در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد وجود دارند. تنوع رشته ها بسیار زیاد است. همان طور که مشاهده می کنید رشته خلبانی و آموزگاری نیز در این دانشگاه ارائه می شود.

 

 

رشته ها

این موسسه که در سال 1975 تاسیس شد یکی از قدیمی ترین موسسات پلی تکنیک نیوزیلند می باشد.

 

خوابگاه

این موسسه یک دهکده دانشجویی دارد که در آن برای دانشجویان خارجی خوابگاه ارائه می دهد. خوابگاه ها به صورت منازل دانشجویی هستند. قیمت آنها بسیار مناسب است و حدود 130$ در هفته می باشد.