دانشگاه ویکتوریا


خوابگاه دانشجویی در دانشگاه ویکتوریا

 

Student Village

 • 12 هکتار زمین و ظرفیت بری 510 دانشجو
 • واقع در نزدیکی وسایل نقلیه عمومی و مراکز خرید
 • واقع در فاصله 9 کیلومتری مرکز ملبورن
 • اتاق تکی در آپارتمان های 2 تا 3 خوابه
 • دارای امکانات تفریحی ورزشی
 •  بدون سرو غذا دارای امکانات کامل پخت و پز
 • اجاره بها هفته ای 155$

Sunbury Hall

 • واقع در کمپس سان بری دانشگاه
 • واقع در 40 کیلومتری مرکز ملبورن
 • ظرفیت بری 120 دانشجو
 • دارای امکانات تفریحی ورزشی
 •  بدون سرو غذا دارای امکانات کامل پخت و پز
 • 80 اتاق تکی با سرویس بهداشتی مشترک و 40 اتاق تکی با سرویس بهداشتی شخصی
 • اجاره بهای اتاق معمولی هفته ای 126$ و اتاق با سرویس بهداشتی شخصی هفته ای 154$

Victoria Place

 • 41 واحد آپارتمانی با اتاق های تکی و امکانات مشترک و 3 واحد آپارتمانی ب سرویس بهداشتی شخصی
 • واقع در فاصله 7 کیلومتری مرکز شهر ملبورن
 • دارای امکانات تفریحی ورزشی
 •  بدون سرو غذا دارای امکانات کامل پخت و پز
 • اجاره بها:
اتاق تکی در طبقه همکف هفته ای 200$
اتاق تکی در طبقه ول هفته ای 210$
اتاق تکی در طبقه دوم هفته ای 225$
اتاق تکی در طبقه سوم هفته ای 240$
اتاق تکی در واحد 3 خوابه هفته ای 235$

 

 

 

منبع:

http://www.vu.edu.au/facilities-and-services/housing-services