دانشگاه چارلز داروین


خوابگاه دانشجویی در دانشگاه چارلزداروین

 

دهکده دانشجویی داروین

  • واقع در نزدیکی کمپس دانشگاه
  • در نزدیکی سواحل داروین و مراکز خرید
  • ظرفیت برای 270 دانشجو
  • دارای امکانات تفریحی ورزشی
  • بدون سرو غذا دارای امکانات پخت و پز
  • اجاره بها:

 

واحد یک خوابه برای یک نفر هفته ای 171$
اتاق تکی بزرگ با سرویس بهداشتی مشترک هفته ای 191$
واحد دو خوابه برای دو نفر هفته ای 126$
واحد دو خوابه با سرویس بهداشتی های شخصی هفته ای 154$

 

 

دانشجویانی که موفق به دریافت خوابگاه نمی شوند می توانند از گزینه های منازل اجاره ای خارج از دانشگاه و یا گزینه Homestay استفاده نمایند.

 

 

منبع:

http://www.cdu.edu.au/nfih/