دانشگاه سادرن کویینزلند


خوابگاه دانشجویی در دانشگاه سادرن کویینزلند

 

Toowoomba

این محوطه خوابگاهی خود به چندین محوطه خوابگاهی دیگر تقسیم می شود:

Concannon College

 • ظرفیت برای 102 دانشجو
 • اتاق تکی در منازل دو خوابه
 • دارای امکانات تفریحی ورزشی
 • سه وعده غذا در روز
 • اجاره بها هفته ای 254$.

McGregor College

 • ظرفیت برای 334 دانشجو
 • 200 اتاق تکی با سرویس بهداشتی شخصی و134 اتاق تکی با سرویس بهداشتی مشترک بین 2 دانشجو
 • دارای امکانات تفریحی ورزشی
 • سه وعده غذا در روز
 • اجاره بهای اتاق با سرویس بهداشتی شخصی هفته ای 270$ و سرویس بهداشتی مشترک هفته ای 254$.

 

 

Steele Rudd College

 • ظرفیت برای 119 دانشجو
 • با یا بدون سرو غذا
 • دارای امکانات تفریحی ورزشی
اتاق تکی با امکانات مشترک بین 10 دانشجو هفته ای 235$  
اتاق تکی با امکانات مشترک بین 15 دانشجو هفته ی 228$  
اتاق تکی با امکانات مشترک بین 9-15 دانشجو- بدون سرو غذا هفته ای 125$  

 

Springfield

 

 

منبع:

http://www.usq.edu.au/studentservices/accommodation