دانشگاه ادیث کاوان


خوابگاه های دانشگاه ادیث کاوان

این خوابگاه ها به سه گروه تقسیم می شوند:

 • Joondalup
 • Mount Lawley
 • Bunbury

 

در هیچ یک از این خوابگاه ها غذا سرو نمی شود اما امکانات پخت و پز و آشپزخانه تکمیل است. در اینجا خوابگاه های وابسته به دانشگاه فهرست شده اند، دانشجویانی که موفق به رزور این خوابگاه ها نمی شوند می توانند از منازل اجاره ای خارج از دانشگاه و یا گزینه Homestay استفاده نمایند.

Joondalup

 • مجموعه آپارتمان در یک دهکده دانشجویی
 • ظرفیت برای 148 نفر
 • آپارتمان های 1 خوابه و 6 خوابه
 • واقع در نزدیکی رستوران ها و مراکز خرید
 • دارای امکانات تفریحی، ورزشی، آکادمیکی
 • اجاره بهای اتاق یک خوابه در آپارتمان یک خوابه هفته ای 210$ و اتاق یکی در آپارتمن 6 خوابه هفته ای 159$.

 

 

Mount Lawley

  

 

Bunbury

 • آپارتمان های یک خوابه و شش خوابه
 • ظرفیت برای 52 نفر
 • واقع در کمپس دانشگاه
 • دارای امکانات تفریحی، ورزشی، آکادمیکی
 • اجاره بهای اتاق تکی در آپارتمان یک خوابه 176$، اتاق تکی در آپارتمان شش خوابه 131$.

 

 

منبع:

http://www.ecuvillage.com.au/