دانشگاه سادرن کراس


خوابگاه های دانشگاه سادرن کراس

 

Lismore

مجموعه خوابگاهی لیزمور خود به چندین مجموعه کوچکتر تقسیم می شود:

هر یک از خوابگاه های نامبرده در بالا آپارتمان هایی هستند که در اطراف دانشگاه وجود دارند و همگی مجهز به امکانات تفریحی ورزشی می باشند.

 قیمت ها بسته به نوع آپارتمان متفاوت است. فهرست اجاره بها را در اینجا بیابید.

 

Coffs Harbour

  • واقع در کمپس هاربر دانشگاه
  • اتاق تکی در آپارتمان های 4 خوابه
  • مجهز به امکانات تفریحی ورزشی
  • اجاره بها هفته ای 155$

 

منبع:

http://www.scuvillage.com.au/