دانشگاه سانشاین کوست


خوابگاه دانشجویی در دانشگاه سانشاین کوست

علاوه بر گزینه های منازل اجاره ای و Homestay، دانشگاه تعدادی خوابگاه متعلق به خود دارد که تعدادی دانشجو را در خود جای می دهند. مجموعه های خوابگاهی عبارتند از:

 

 

Varsity Apartments
 • اتاق تکی در آپارتمان های چهار خوابه
 • واقع در خود کمپس دانشگاه
 • دارای امکانات ورزشی و تفریحی
 • سرویس بهداشتی شخصی در هر اتاق، آشپزخانه و هال مشترک
 • اجاره بها برای اتاق های دارای تهویه هوا هفته ای 175$ و بدون تهویه هوا 165$. 
 

UniCentral
 • اتاق تکی در آپارتمان های چهار خوابه
 • واقع در زمین های اطراف دانشگاه، در فاصله 5 دقیقه ای کمپس دانشگاه
 • دارای امکانات ورزشی و تفریحی
 • سرویس بهداشتی شخصی در هر اتاق، آشپزخانه و هال مشترک
 • اجاره بها هفته ای 170$
 

The Village
 • منازل 2 تا 3 خوابه
 • برخی اتاق ها سرویس بهداشتی مجزا دارند
 • واقع در نزدیکی دانشگاه
 • دارای امکانات ورزشی و تفریحی
  سرویس بهداشتی شخصی سرویس بهداشتی مشترک
منزل 2 خوابه هفته ای 199$ هفته ای 189
منزل 3 خوبه هفته ای 188$ هفته ای 158$

 

 

منبع:

http://www.usc.edu.au/students/international/international-student-support/accommodation.htm