دانشگاه مرداک


خوابگاه های دانشگاه مرداک

دانشگاه مرداک نیز مانند دانشگاه های دیگر تعدادی خوابگاه وابسته به دانشگاه دارد. در اینجا اطلاعات این نوع خوایگاه ها ذکر شده است. دانشجویانی که موفق به رزرو این خوابگاه ها نمی شوند می توانند از منازل اجاره ای خارج از دانشگاه و یا گزینه Home stay استفاده نمایند.

 

 

خوابگاه ها در کمپس اصلی دانشگاه واقع شده اند. کتابخانه، سالن لکچر و انواع امکانات ورزشی در محیط خوابگاه ها وجود دارند. خوابگاه های داخل دانشگاه را دهکده دانشجویی مرداک می نامند که به دو گروه شمالی و جنوبی تقسیم می شوند. اتاق ها و آپارتمان ها بسیار مدرن و مجهز هستند. با کلیک کردن روی هر گزینه خوابگاه مورد را ببینید: 

دهکده دانشجویی شمالی

 

 

دهکده دانشجویی جنوبی

  • اتاق دو نفره: 2 نفر در یک اتاق. سرویس بهدشتی و آشپزخانه مشترک با اتاق های دیگر- هفته ای 210$.
  • اتاق یک نفره،  سرویس بهدشتی و آشپزخانه مشترک با اتاق های دیگر - هفته ای 150$.
  • اتاق یک نفره بزرگ،  سرویس بهدشتی و آشپزخانه مشترک با اتاق های دیگر- هفته ای، هفته ای 149$. 
  • اتاق یک نفره به همراه سرویس بهداشتی شخصی و مجزا، هفته ای 159$.

شهریه های نامبرده تنها هزینه اتاق می باشند، هزینه های آب، گاز و برق و ... همچنین غذا و خوردنی نیز به این هزینه ها اضافه خواهند شد.

 

 

منبع:

http://www.murdochuv.com.au/index.html