دانشگاه کنتربری


تجارت و بازرگانی در دانشگاه کنتربری

دانشکده خود چندین دپارتمان دارد:

  • دپارتمان حسابداری و اطلاعات سیستم ها
  • دپارتمان اقتصاد و دارایی
  • دپارتمان مدیریت
  • دپارتمان MBA
  • دپارتمان MBM

کارشناسی

در این قسمت رشته کارشناسی بازرگانی را داریم که در سال اول عمومی بوده و در سال های آخر می تواند با یکی از زمینه های تحصیلی زیر تخصصی شود:

حسابداری، اقتصاد، دارایی، مدیریت منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی، تجارت بین الملل، مدیریت، بازاریابی، مالیات... طول دوره ها 3 سال است با شهریه 23000$ در سال.

ارشد و دکترا

شهریه اکثر دوره ها به غیر از MBA و MBM  حدود 24000$ در سال است. این دو رشته تا 31000$ در سال می باشند.

  • دیپلمای ارشد: در رشته های تجارت اجرایی، اقتصاد، مدیریت، حسابداری. طول دوره ها 1 سال.
  • کارشناسی ارشد: در تمامی رشته های کارشناسی به همراه MBA و MBM (کارشناسی ارشد مدیریت تجاری). طول دوره ها 2 سال.
  • دکترا: رشته های تحقیقاتی در مقطع دکترا ارائه می شوند. اطلاعات بیشتر

 

 

منبع:

http://www.bsec.canterbury.ac.nz/