دانشگاه لینکولن


تجارت و بازرگانی در دانشگاه لینکولن

این دانشکده سه دپارتمان دارد:

  • حسابداری، اقتصاد و دارایی
  • مدیریت تجاری، حقوق و بازاریابی
  • مدیریت کشاورزی و املاک

رشته های تحصیلی این دپارتمان ها عبارتند از: حسابداری، کشاورزی و تجارت، مدیریت کشاورزی، مدیریت تجاری، حقوق تجاری، اقتصاد، دارایی، اقتصاد و جنگل، مدیریت هتل، بازاریابی، ارزیابی و مطالعات املاک. رشته های ارائه شده در این دانشگاه اعتبارنامه های بسیاری کسب کرده اند.

کارشناسی

در این مقطع تمامی رشته های نامبرده در بالا در غالب کارشناسی های 3 ساله وجود دارند. شهریه رشته ها تا 27000$ در سال می باشد.

ارشد و دکترا

شهریه رشته های ارشد تا 35000$ در سال می باشد.

  • گواهینامه ارشد: طول دوره 1 ترم، همه رشته های کارشناسی در این مقطع وجود دارند.
  • دیپلمای ارشد: طول دوره 1 سال، همه رشته های کارشناسی در این مقطع وجود دارند.
  • کارشناسی ارشد: طول دوره 2 سال. در رشته های مدیریت و کشاورزی.
  • دکترا: رشته های تحقیقاتی در مقطع دکترا ارائه می شوند. اطلاعات بیشتر.

 

 

منبع:

http://www.lincoln.ac.nz/About-Lincoln-University/University-structure-and-staff/Staff-and-faculties/Commerce/