دانشگاه کنتربری


حقوق در دانشگاه کنتربری

دانشکده حقوق این دانشگاه در سال 1873 تاسیس یافت. با وجود قدمت فراوان این دانشکده محیط کمپس ها و امکانات خود را مدرن نگه داشته است.

 

 کارشناسی 

پس از اتمام رشته ها می توانید در نیوزیلند فعالیت قانونی داشته باشید.  شهریه دوره ها تا 23000$ در سال است.

  • کارشناسی حقوق: 4 ساله.
  • دابل کارشناسی حقوق: 5 ساله. کارشناسی دوم از رشته های هنر، تجارت و بازرگانی و علوم می باشد.

 ارشد و دکترا 

پس از اتمام رشته ها می توانید در نیوزیلند فعالیت قانونی داشته باشید. جهت ورود باید مدرک کارشناسی حقوق ارائه دهید. شهریه رشته ها تا 24000$ در سال است.

  • کارشناسی ارشد حقوق: 2 ساله.
  • کارشناسی ارشد حقوق بین الملل: 2 ساله.
  • دکترای تحقیقاتی

 

 

منبع:

http://www.laws.canterbury.ac.nz/