دانشگاه نو تر دام


معرفی

دانشگاه نوتردام یکی از دانشگاه های بخش خصوصی و کاتولیگ استرالیاست که در بندر فرمنتال استرالیای غربی واقع شده در سال 1990 تاسیس شد. دانشگاه 4 کمپس دارد. دو کمپس در استرالیای غربی، یک کمپس در سیدنی و یک کمپس در نیوسوث ویلز. نوتر دام با داشتن 7000 دانشجو کوچک ترین دانشگاه استرالیای غربی است. با این حال به سرعت در حال گسترش می باشد، کمپس سیدنی در سال 2006 تاسیس شد. حدود 10 درصد از این تعداد دانشجویان، خارجی می باشند.

نوتردام همواره در تلاش بوده تا یکی از بهترین دانشگاه های کاتولیگ دنیا باشد و در زمینه تحقیقاتی  نیز پیشرفت روز افزون داشته باشد. در حال حاضر 3 موسسه تحقیقاتی مستقل دارد:

  • مرکز تحقیقاتی مطالعات بومی
  • مرکز تحقیقاتی الهیات، باورها و جامعه
  • مرکز تحقیقاتی سلامت بدنی و توانبخشی

دانشکده ها

  • دانشکده حقوق
  • دانشکده آموزش و پرورش
  • دانشکده هنر و علوم
  • دانشکده تجارت
  • دانشکده پزشکی و پرستاری
  • دانشکده الهیات